Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Lai Vu

NHÀ THƠ LAI VU

 

Tiểu sử:

Sinh năm: 1942

Năm mất:  1990

Nơi sinh:   Hà Tây 

Bút danh:  Lai Vu

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê   Tiếng mưa

ê   Dòng sông quê anh dòng sông quê em

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Dòng sông quê anh

Dòng sông quê em

 

Dòng sông Đáy quê em

Sông trăng hay sông lụa

Nong kén vàng như lúa

Tròn vạnh một góc trời

 

Là sông dâu tằm ơi

Sóng xanh như mắt trẻ

Sao giống nhau đến thế

Tiếng mưa tiếng tằm ăn

 

Dòng sông Đà quê anh

Đá dựng ghềnh dựng thác

Mênh mông ngàn sóng bạc

Đàn voi đá nhấp nhô

 

Sông cho anh làm thơ

Về tiếng gầm của sóng

Về tầm cao chiều rộng

Những thiết kế công trình

 

Bình minh trên công trường

Mở ra trên dòng thác

Nguồn than trắng vô biên

Nước reo thành điệu nhạc

 

Dòng tơ và dòng thác

Sao gắn bó với nhau

Áo lụa sáng đèn màu

Đêm liên hoan em hát

 

Cuộc đời lên bát ngát

Chúng mình đi dựng xây

Anh lại gặp em đây

Hai dòng sông họp bạn…

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001