Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Kim Dũng

NHÀ THƠ KIM DŨNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Kim Dũng

Sinh năm: 1939

Bút danh: Kim Dũng

Nơi sinh: Việt Trì - Phú Thọ

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Mùa lúa mùa trăng

ê     Buồm mở cánh

ê     Khát vọng

ê     Trăng trên phố

ê     Lên Tây Bắc nhớ thời Tây Tiến

ê     Gió đông

ê     Thức với dòng sông

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Từ Minh Nông nghĩ về cây lúa

 

Các vua Hùng  gieo nắm thóc nơi này

Buổi dựng nước - Vua tôi cùng cày cấy

Làng Minh Nông có tên từ thủa ấy

Hạt lúa xưa để giống đến bây giờ.

 

Câu ca mẹ ru tôi bay mãi cánh cò

Bao mùa lúa mọc trong câu tục ngữ

Tôi lớn lên học cày, học chữ

Củ khoai bùi, hạt gạo trắng nuôi tôi.

 

Bốn nghìn năm cây lúa nước sinh sôi

Trên dải đất bao cơn binh lửa

Đất nhiệt đới nắng mưa lần lữa

Lúa với người khuya sớm có nhau.

 

Cây lúa bây giờ sinh nở ở đâu

Vẫn từ tay các vua Hùng gieo hạt

Vẫn là đất của cháu con Hồng Lạc

Từ trung du lúa đến những chân trời.

 

Tôi đến Minh Nông giữa vụ lúa tháng mười

Lúa chen lúa phơi màu vàng óng

Gió đuổi gió cho đồng nổi sóng

Mắt em cười chín rực chân mây.

 

Tôi như con chim nhỏ về đây

Hót mê say trước màu vàng của lúa

Làng Minh Nông suốt đời tôi nhớ

Nơi cội nguồn cây lúa Việt Nam!

                                                           Việt Trì, vụ mùa 1973

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005