Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Khương Hữu Dụng

NHÀ THƠ KHƯƠNG HỮU DỤNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Khương Hữu Dụng

Sinh năm: 1907

Bút danh: Khương Hữu Dụng,  Thế Nhu, Hy Doãn, Thiên Nhân, TN, HP, HZ

Nơi sinh: Hội An - Quảng Nam

Thể loại: Thơ, dịch 

Các tác phẩm:

ê       Những tiến thân yêu (1962)

ê       Quả nhỏ (1972)

ê       Bi bô (1985)

ê       Thơ Khương Hữu Dụng (1993)

ê       Tuyển tập Khương Hữu Dụng (2 tập, 1992)   >> Chi tiết

ê       Tuyển tập Đường thi (1996)

ê       Kinh nhật tụng của người chiến sĩ (1946)

ê       Từ đêm Mười chín (1951)

ê       Thần khúc thơ Đường (tập I và II)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Côn sơn