Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Khổng Dương

NHÀ THƠ KHỔNG DƯƠNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Trương Văn Hai

Sinh năm:   1921

Mất năm:   1947

Nơi sinh: Càng Long - Trà Vinh

Bút danh: Khổng Dương

Thể loại: Thơ, lý luận phê bình

Các tác phẩm:

ê      Ly tao (1940)

ê      Cứu lấy quê hương

ê      Tương tư

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Tương tư

 

Trăng êm bóng ngủ sau đèo

Gió về thủ thỉ bên lầu với đêm

Tương tư lòng rối tơ mềm

Nhớ nhung len tận bên thềm người yêu

Buồn lây sông núi tiêu điều

Cây mơ rũ lá, nước triều lửng lơ

Mây trời bay vẩn, bay vơ

Hồn thu hiu hắt dật dờ hương đêm

Nhớ người ôm gối nằm nghiêng

Sương khuya dồn cả qua miền viễn thôn

Chiêm bao buồn nát tấm lòng

Lo quanh lo quẩn trong vòng tương tư …

Nơi xuất bản: - 2005