Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Ka Sô Liễng

NHÀ THƠ KA SÔ LIỄNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:      Ka Sô Liễng

Sinh năm:    1936

Nơi sinh:      Phú Yên

Thể loại:      Thơ

Các tác phẩm:

ê      Xinh Chi Ôn

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Con Lạch

 

 Hai tảng đá ngồi châu đầu

Giống hai con gà khổng lồ

Đang thủ thế đá nhau

Ở giữa có con lạch

Nước chảy rì rào như thác

Tôi đi đâu cũng qua lối này

Phải leo lên đầu tảng đá bên kia

Như leo qua núi ngày nắng

Lội qua lạch nước chảy xiết

Như qua suối mùa mưa

Lại leo lên đầu tảng đá bên này

Cũng cao không kém

Mới được lên bờ

Ơi con lạch sao mà to và hiểm hóc!

 

Hơn hai mươi năm đi đánh giặc

Nay tôi trở về

Vẫn thấy tảng đá ngồi châu đầu

Giống hai con gà thân thuộc

Vẫn con lạch năm xưa chảy rì rào trong vắt

Sao bây giờ nhỏ và hẹp vậy

Tôi qua chỉ mấy bước chân?

Con lạch tuổi thơ chẳng bé đi đâu

Chỉ tầm mắt và bước chân của mình

Đã lớn lên cùng đất nước

Nhưng tôi đi đến cùng trời

Vẫn thấy tảng đá con gà trong tầm mắt

Tôi đi tận cuối đất

Vẫn nghe con lạch rì rào chảy mãi trong tim.

                                                        Tây Sơn, 5-1983

Nơi xuất bản: NXB Lao Động - 2001