Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

J.Leiba

NHÀ THƠ J.LEIBA

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Văn Bái

Sinh năm: 1912

Mất năm: 1945

Nơi sinh: Nam Định

Thể loại:

Các tác phẩm:

ê     Năm qua

ê     Mai rụng

ê     Hoa bạc mệnh

ê     Bến giác

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Hoa bạc mệnh

 

Người đẹp vẫn thường hay chết yểu;

Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai

Ba xuân, muôn thắm thêu cành biếc

Bạc mệnh hoa kia đã rụng rồi

 

Héo trước trăm hoa, hoa bạc mệnh

Đang xuân, để khỏi thấy xuân tàn

Chúa xuân ví biết tình hoa thế

Xin kiếp sau đừng nợ thế gian

 

Hồn kết gió hương trời Nhược thuỷ

Cánh viền mây thắm động Thiên thai

Hoá thành những giọt mưa thơm ấy

Tưới nở trăm hoa đã héo rồi!

 

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 1998