Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Huỳnh Quang Nam

NHÀ THƠ HUỲNH QUANG NAM

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Huỳnh Quang Nam

Sinh năm:1946

Nơi sinh: Tuy Hòa, Phú Yên

Bút danh: Hoàng Đình, Huy Quang

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Tóc có xanh mãi đâu (1989)

ê     Cây biết nói (1991)

ê     Người hái quả (1991)

ê     Nhã Hoàng Lan (1993)

ê     Đi tìm Hoàng Cúc (1994)

ê     Sông và Mắt (1996)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Lửa hồng niềm tin

 

Cuối năm con về miền Trung

Thấy bao khó nhọc trên lưng mẹ nghèo

Vùng sâu nhà trống cột xiêu

Con sông đất lở, vắng hiu ngõ làng

 

Mẹ ơi! Sương giá trắng đồng

Mà sao mẹ cứ lưng còng phơi ra

Đất bùn dính bết thịt da

Đồng sâu chân mẹ cứ sa dưới bùn

 

Mẹ tin xuân ở trong lòng

No từ cây lúa ta trồng hôm nay

Lúa oằn bông, mẹ oằn vai

Hết thời khó nhọc đến thời thảnh thơi

 

Lòng con thắt lại mẹ ơi!

Mỗi câu thơ lặng từng lời mẹ khuyên

Miền Trung một khúc ruột mềm

Đã quen gánh chịu hai miền nước non

 

Cuối năm con về miền Trung  

Đã qua lũ lụt khó khăn vẫn còn

Mà sao con thấy ấm lòng

Mẹ truyền sức sống lửa hồng niềm tin

Nơi xuất bản: Báo Văn nghệ Trẻ - 2004