Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Huyền Kiêu

NHÀ THƠ HUYỀN KIÊU

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Bùi Lão Kiều

Sinh năm: 1915

Mất năm: 1995

Nơi sinh: Hà Nội

Bút danh: Huyền Kiêu

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Sang xuân (1960)

ê     Mùa cây (1995)

ê     Bầu trời (1976)

ê     Hồ Chí Minh, Tinh hoa dân tộc (1944)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Ý xuân

 

Lòng anh vô cớ nhớ xa khơi

giữa lúc mùa hoa lộng lẫy tươi

Anh bỏ nhà đi khi nắng xuống

Bước chân lưu lạc nước non người.

 

Rộn sắc hồ xa tơ liễu xanh

Chim ơi thôi chớ hót trên cành

Lòng ta tan tác vì xuân đấy

Như hoa hồng tan cánh mỏng manh

 

Cây cỏ vì ai đã đượm màu

Vì ai mây thắm nước sông sâu?

Vì ai loài bướm bay vơ vẩn

trời đất vì ai đẹp cũng sầu

 

Này trông đồi núi ngẩn ngơ thương

Buồn đã lây sang ý nụ hường

Ấy lúc đầy vơi lòng tưởng nhớ

Mùa xuân! Mùa xuân! Ôi mùi hương

Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 1998