Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Huy Hảo

NHÀ THƠ HUY HẢO

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:    Huy Hảo

Sinh năm:  1938

Nơi sinh:   Hà Tây

Quê quán: Tuyên Quang

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê    Khóc mẹ

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Khóc mẹ

 

                 Kính tặng hương hồn Mẹ

Hoa chè rụng trắng trong vườn

Nước ao trắng bệch, mây tuôn trắng trời

Bát cơm trắng xới mẹ xơi

Không cầm đũa nữa mắt người khác ra

Hôm nay khăn trắng đầy nhà

Ngày đưa tang Mẹ trắng nhoà mưa tuôn

Tóc con trắng một mái buồn

Về đưa tang mẹ vẫn buồn trắng tay

Tàn nhang trắng mộ Mẹ bay

Khói hương trắng cả một trời biệt ly

Đường làng cát trắng mẹ đi

Giờ cha thui thủi đi về trắng chân

Vụ chiêm mất trắng bao lần

Nắng hè trắng đất, gạo lần từng bơ

Nuôi con trắng tóc đợi chờ

Giờ trông theo mẹ trắng bờ lau thưa.

Viết ngày Mẹ mất 7-8 Ất Hợi

Nơi xuất bản: NXB Lao Động - 2001