Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Hoàng Yến

NHÀ THƠ HOÀNG YẾN

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Hoàng Yến

Sinh năm: 1922

Nơi sinh:   Quảng Nam - Đà Nẵng  

Bút danh:  Hoàng Yến

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê   Tình người soi dặm trường

ê   Bứt lá bỏ dòng suối

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Bứt lá bỏ dòng suối

 

Dãy lán im như đá

Dưới suối bóng mây trôi

Mặt trận bên kia đồi

Thời gian xanh màu lá

 

Rừng đây nứa với giang

Ai gieo vỏ cam vàng

Theo vỏ cam lần lối

Thì ra xuân đã sang

 

Chiều cuối năm chưa xuống

Sương xuống nhiều hơn mưa

Bứt lá bỏ dòng suối

Thả xuân về dưới kia

 

Nơi đụn rơm vợi nửa

Ánh bếp lửa hấp hay

Sân nhỏ sợi mưa bay

Đêm ngày lòng đợi cửa

 

Điếu thuốc hậu phương đây

Bàn tay nào gửi tới

Khói thuốc bốc thành mây

Mây làng xa vời vợi

 

Tết này khác năm xưa

Giao thừa không tiếng pháo

Đêm đứng bốn bề mưa

Súng ghìm chờ địch nổ

                                     Chiến dịch Hoà Bình- 1952

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001