Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Hoàng Xuân Tuyền

NHÀ THƠ HOÀNG XUÂN  TUYỀN

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Hoàng Xuân Tuyền

Sinh năm: 1966

Nơi sinh:   Nam Định                     

Bút danh:  Hoàng Xuân Tuyền

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê   Bến thời gian

ê   Ai có về chăng

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Ai có về chăng

 

                        Kính tặng Mẹ

 

Tầm tã tháng ngày đôi mái bạc

Này vuông sân nhỏ xanh rêu mờ

Mồng tơi rũ tím bên hàng dậu

Lá vàng gửi lại lối thu xưa

 

Ai có về chăng thăm chốn cũ

Bâng khuâng năm tháng dải đường mòn

Heo may theo hút bờ tre mỏi

Bóng mẹ chiều đi nắng cuối thôn.

                                                            1996

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001