Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Hoàng Trung Thông

NHÀ THƠ HOÀNG TRUNG THÔNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hoàng Trung Thông

Sinh năm: 1925

Mất năm: 1993

Nơi sinh: Quỳnh Lưu - Nghệ An 

Bút danh: Đặc Công, Bút Châm, Hồng Vân

Thể loại:Thơ, dịch, tiểu luận phê bình, ký

Các tác phẩm:

ê      Quê hương chiến đấu (1955)   >> Chi tiết

ê      Đường chúng ta đi (1960)   >> Chi tiết

ê      Chặng đường mới của văn học chúng ta (1961)

ê      Những cánh buồm (1971)   >> Chi tiết

ê      Đầu sóng (1968)   >> Chi tiết

ê      Trong gió lửa (1971)   >> Chi tiết

ê      Ô kê cuốn gói (1973)

ê      Như đi trong mơ (1977)   >> Chi tiết

ê      Cuộc sống thơ, thơ cuộc sống (1979)

ê      Hương mùa thơ (1984)   >> Chi tiết

ê      Tiếng thơ không dứt (1989)   >> Chi tiết

ê      Mời trăng (1992)   >> Chi tiết

ê      Những ngày thu ở Liên Xô (ký, 1983)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Bài ca vỡ đất

  

Chúng ta đoàn áo vải

Sống cuộc đời rừng núi bấy nay.

Đồng xanh ta thiếu đất cày.

Nghe rừng lắm đất lên đây với rừng

Tháng ngày ta góp sức chung.

Vun từng luống đất cuốc từng gốc cây.

 

Đường xa ta tới đây

Trên đồi cây khát nắng

Giữa hai dòng suối vắng

Đoàn ta vui cấy cày.

 

Bàn tay lao động

Ta gieo sự sống

Trên từng đất khô.

Bàn tay cần cù.

Mặc dù nắng cháy

Khoai trồng thắm rẫy

Lúa cấy xanh rừng.

Hết khoai ta lại gieo vừng.

Không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta.

 

Suối chảy quanh ta

Tiếng suối ngân nga

Hoà theo gió núi

Ta đào mương mở suối

Tuổi ta là những tuổi đấu tranh

Cho dù bạc áo nông binh

Vẫn còn vỡ đất cấy xanh núi đèo.

 

Chim reo trong lá.

Hòn đá cheo leo.

Chúng ta một lớp người nghèo.

Giữa chiều nắng gió.

Đào cây cuốc cỏ.

Tỉa đỗ trồng khoai.

 

Ngày còn dài

Còn dai sức trẻ.

Cuốc càng khoẻ.

Càng dễ cày sâu.


                         Hát lên! ta cuốc cho mau

Nhanh tay ta cuốc ta đào đất lên

Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

 

Ta vui mùa lúa thơm

Ta mừng ngày quả chín

Gửi ra tiền tuyến

Diệt quân thù, gối đất nằm sương.

 

Máu ai nhuộm thắm sao vàng.

Mồ hôi ta đổ xuống hàng rau tươi.

 

Rừng xanh xanh cả máu người.

Còn màu lúa tốt còn tươi áo chàm.

                                      1948

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 1999