Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Hoàng Trung Nho

NHÀ THƠ HOÀNG TRUNG NHO

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hoàng Trung Nho

Sinh năm: 1927

Nơi sinh: Quỳnh Lưu - Nghệ An

Bút danh:Hoàng Trung Nho, Hồng Xuyên, Trần Hải, Nguyễn Ái Thi, Nguyễn Viết Chung

Thể loại: Thơ, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

ê     Em hát nữa đi (1955)

ê     Vụ mùa chuẩn bị tổng phản công

ê     Cù Chính Lan (1952)

ê     Đồng Quê hoa nở (1954 )

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Vụ mùa chuẩn bị tổng phản công