Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Hoàng Trần Cương

NHÀ THƠ HOÀNG TRẦN CƯƠNG

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hoàng Trần Cương

Sinh năm: 1948

Bút danh: Hoàng Trần Cương

Nơi sinh: Đô Lương - Nghệ An

Thể loại: Thơ, truyện ngắn 

Các tác phẩm:

ê      Đường chân trời (1989)

ê      Bóng cỏ (1996)

ê      Dấu vết tháng ngày (1991)

ê      Hạnh phúc hôm nay (1971)

ê      Bầu trời Quảng Trị (1972)

ê      Nguyên vẹn (1973)

ê      Chớp xanh (1973)

ê      Dư âm (1976)

ê      Trầm tích (1996)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Bóng cỏ

 

Anh sẽ về quê kiểng

Nằm xoài trên cỏ non

Mặt không cần úp nón

Nhấm ngọn mưa đầu nguồn

 

Ngày trong trong mắt buồn

Nắng trổ ngồng hoa cải

Màu dưa vàng đáy vại

Giấm mặt trời qua đêm


                         Hăng hăng đám cỏ mềm

Bãi sông chiều mướt sóng

Nắng cuối ngày chín mọng

Rụgn xuống đồng trống trơn

 

Vạt mưa chừng xanh hơn

Khi chạm vào bóng cỏ

Xa nhà đến cả gió

Cũng lần hồi lang thang

 

Anh sẽ về xóm nhỏ

Nơi cỏ xanh bóng làng.

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2001