Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Hoàng Thị Thương

NHÀ THƠ HOÀNG THỊ THƯƠNG

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Hoàng Thị Thương

Sinh năm: 1950

Nơi sinh:   Thừa Thiên - Huế

Bút danh:  Hoàng Thị Thương

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê   Vào thăm lăng Tự Đức

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Vào thăm lăng Tự Đức

 

Buổi sáng vào Khiêm Lăng

Bước nhẹ như hơi thở

Sợ động tà áo ai

Vướng sợi sầu thiên cổ

Hàng sứ trắng như sương

Ngỡ tơ chùng giăng lối

Trầm mặc voi quỳ gối

Dáng chầu vẫn nhẹ thênh

Quan đẫm màu rêu phong

Vẫn trang nghiêm nét mặt

Hồ Lưu Khiêm sen ngát

Gió lay tờ sách thơm

Quân vương ngừng bâng khuâng

Nhìn hoa cười trước gió…

Hương hoa bay vòng luỵ

Mà say như rượu mời

"Tang tóc thì mỉm cười

Niềm vui thì than thở"

Thực hư không biết nữa

Dòng thời gian cũng say!

Bước trên đường đá lát

Tự hỏi mình là ai?

                                    1983 

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001