Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Hoàng Tấn

NHÀ THƠ HOÀNG TẤN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hoàng Tấn

Sinh năm: 1920

Nơi sinh: Hà Nội

Bút danh: Hồ Tăng Ấn

Thể loại: Thơ, tiểu thuyết, bút ký, dịch

Các tác phẩm:

ê     Ca dao miền Đông

ê     Mẹ cũng chết vì tổ quốc

ê     Bên kia phòng tuyến Pháp

ê     Mười năm nuốt hận

ê     Vụ đói năm Ất Dậu

ê     Vụ lụt năm Kỷ Mão

ê     Vụ bão năm Canh Thìn

ê     Cứu lấy quê hương

ê     Người chiến sĩ họ Lê

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm: