Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Hoàng Phủ Ngọc Tường

NHÀ THƠ HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hoàng Phủ Ngọc Tường

Sinh năm: 1937

Nơi sinh: Triệu Hải - Quảng Trị

Bút danh: Hoàng Phủ Ngọc Tường

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê     Những dấu chân qua thành phố (1976)

ê     Bản di chúc cỏ lau (1991)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Về chơi với cỏ

 

Thưa rằng người đã quên tôi

Tôi về chơi với ngọn đồi cỏ may

Một đường hang một dấu giày

Một người ngồi một tháng ngày bóng nghiêng

 

Cảm ơn người trái đào tiên

Tôi về lãng đãng nơi miền cỏ gai

Cỏ gai hoa thắm mặt người

Trinh nữ ơi trinh nữ ơi - tôi buồn

 

Thôi người ở lại soi gương

Tôi đi về phía con đường cỏ lau

Nợ người một khối u sầu

Tìm người tôi trả ngày sau luân hồi

 

Mai kia rồi cũng xa người

Tôi về ngủ dưới khung trời cỏ hoa

Có nàng xoã tóc tiên nga

Quỳ hôn cát bụi khóc oà như mưa.

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005