Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Hoàng Minh Châu

NHÀ THƠ HOÀNG MINH CHÂU

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Thanh Trì

Sinh năm: 1930

Bút danh: Minh Châu, M.C

Nơi sinh: Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Thể loại: Thơ, truyện ngắn, bút ký

Các tác phẩm:

ê      Biến đổi (1959)

ê      Mở đường (1962)

ê      Hoa mười giờ (1966)

ê      Anh có về thăm (1966)

ê       Người trong trận (1971)

ê      Mai này năm ấy (1977)

ê      Xôn xao (1983)

ê      Thơ và em (1990)

ê      Mơ hay tỉnh (1991)

ê      16 bản tình ca (1991)

Giải thưởng văn chương:

ê      Bộ lâm nghiệp kết hợp với Hội nhà văn ( 1979)

Giới thiệu một tác phẩm:

Chân lý

 

Tìm mua chiếc ba lô

đợi hè sang đi núi

Chợ trời, gian kí gửi

Một chiếc cũ còn bền

 

Nhưng bật cái nắp xem

Tròn vo hai lỗ thủng

Nâng lên rồi đặt xuống

Nhìn kĩ càng phân vân

 

Viên đạt trượt qua lưng?

Hay vẫn gài trong ngực?

Giá máu này ai mang

Cho chợ trời nói thách

 

Chợ trời không nói thách

-          Tính rẻ bác thôi mà

Bởi ông ta không biết

đắt mấy, mình cũng mua

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005