Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Hoàng Lộc

NHÀ THƠ HOÀNG LỘC

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:

Sinh năm: 1920

Mất năm: 1949

Nơi sinh: Ninh Giang - Hải Dương

Bút danh: Hoàng Lộc

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Từ hoàng hôn đến bình minh

ê     Lời thông điệp

ê     Viếng bạn (1947)

ê     Tuổi xuân, những trang thơ, những cuộc đời (1990)

ê     Chặn gọng kìm đường số 4 (1948)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Viếng bạn

 

Hôm qua còn theo anh

Đi ra đường quốc lộ

Hôm nay đã chặthơ cành

Đắp cho người dưới mộ

 

Đứa nào bắn anh đó

Súng nào nhằm trúng anh

Khôn thiêng xin chỉ mặt

Gọi tên nó ra anh!

 

Tên nó là đế quốc

Tên nó là thực dân

Nó là thằng thổ phỉ

Hay là đứa Việt gian?

 

Khóc anh không nước mắt

Mà lòng đau như thắt

Gọi anh chửa thành lời

Mà hàm răng dính chặt

 

Ở đây không gỗ ván

Vùi anh trong tấm chăn

Của đồng bào Cửa Ngăn

Tặng tôi ngày phân tán

 

Mai mốt bên cửa rừng

Anh có nghe súng nổ

Là chúng tôi đang cố

Tiêu diệt kẻ thù chung

 Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005