Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Hồ Xuân Hùng

NHÀ THƠ HỒ XUÂN HÙNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:     Hồ Xuân Hùng

Sinh năm:   1952

Nơi sinh:    Nghệ An

Quê quán: Hà Nội

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê     Tây Nguyên ơi, hãy nổi trống lên

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Tây Nguyên ơi, hãy nổi trống lên

 

Hãy nổi trống lên ơi cô gái Ê Đê

Vỗ vào mặt phía da con trâu cái

Cả núi rừng Tây Nguyên thức dậy

Để chung hưởng một niềm vui hôm nay

Cô gái Ê Đê cưới chàng trai Mơ Nông

Họ đứng cao hơn ngọn núi Chư Giăng Sinh

Cho Tây Nguyên thêm xinh

Và giữ nước cho muôn đời Hồ Lak

Hãy nổi trống lên ơi cô gái Ê Đê

Để ngợi ca nghìn lần hồn "trinh nữ"

Để nói với buôn làng mình lần nữa

Đã hết rồi bao kiếp người đau khổ

Hãy nói với ông tù trưởng Ama Sô

Những gì còn lại của hư vô

Chứa đựng nơi mặt trống phía da con trâu đực

Đừng ai quên và xin đừng ai vỗ nó.

                                                   Buôn Ma Thuột, 4-1997

Nơi xuất bản: NXB Lao Động - 2001