Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Hồ Khải Đại

NHÀ THƠ HỒ KHẢI ĐẠI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hồ Xuân Đài

Sinh năm: 1926

Bút danh: Hồ Khải Đại, Hồ Nam

Nơi sinh: Nam Đàn- Nghệ An

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê       Thơ chiến sĩ (1956)

ê       Cây xuân (1962)

ê       Quê hương đồng đội (1980)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Viếng mộ Nguyễn Công Trứ

 

Chẳng làm nên nổi cây thông

Con về thăm viếng mộ ông bên đồi

Rêu phong đá đổ mồ hôi

Thông xa đưa gió từng hồi ngẩn ngơ!

 

Đâu gươm, đâu ngựa, đâu cờ

Tài hoa khí tiết vật vờ bốn phương

Hàn nho vị phú còn vương

Hạt mưa xoi xót dọc đường xác xơ!

 

Hai tay văn vũ múa cờ

Cờ xiêu gươm gỉ biết thờ phụng ai?

Mũ quan, áo lính khôi hài

Câu thơ ngất ngưởng tuổi trai bềnh bồng

Dọc ngang nam, bắc, tây, đông

Thương nghèo lấp biển phá tung bọt bèo

Khi vui chẳng giục trống chèo

Khi buồn "tom chát" lại gieo ca trù

 

Nửa tiên nửa tục gật gù

Anh hùng nghệ sĩ ngàn thu mất còn?

Danh gì đến với nước non

Bởi mang tiếng đã làm con đất trời.

 

Ngẫm thương cho kiếp làm người

Làm người mà ngán, làm đời cây thông

Đốt hương trầm, vọng hồn ông

Thưa ông:

- Con đáng làm thông hay người?

                                                                                    3-1995

 

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005