Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Hồ Chí Minh

NHÀ THƠ HỒ CHÍ MINH

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Tất Thành

Sinh năm: 1890

Mất năm: 1969

Nơi sinh: Nam Đàn - Nghệ An

Bút danh: Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc, Trần Lực

Thể loại: Thơ, truyện ngắn

Các tác phẩm:

ê     Nhật ký trong tù   >> Chi tiết

ê     Đường Cách Mệnh

ê     Những trò lố hay Varen và Phan Bội Châu

ê     Vi hành

Giải thưởng văn chương:

ê     Danh nhân văn hoá thế giới

Giới thiệu một tác phẩm:

Cảnh rừng Việt Bắc