Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Hằng Phương

NHÀ THƠ HẰNG PHƯƠNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Hằng Phương

Sinh năm: 1908

Mất năm: 1983

Nơi sinh: Điện Bàn - Quảng Nam

Bút danh: Hằng Phương

Thể loại:Thơ

Các tác phẩm:

ê      Hương xuân (1943)

ê      Một mùa hoa (1960)

ê      Chim én bay xa (1962)

ê      Mùa gặt (1961)

ê      Hương đất nước (1974)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Lòng quê

 

Xưa kia em ở bên trời,

Ngây thơ chưa rõ cuộc đời là chi,

Mặc cho ngày tháng trôi dđ.

Tóc mây nào biết có khi bạc đầu!

 

Chim non ở chốn rừng sâu,

Quanh mình chỉ thấy một màu xanh xanh.

Bình minh buổi ấy gặp anh,

Rủ em ra chốn đô thành xa khơi.

Yêu anh, em hoá yêu đời,

Theo anh chắp cánh tung trời bay cao.

Anh đưa em đến vườn đào,

Màu tươi, sắc thắm, em nào dám chê.

Nhưng em luống nặng lòng quê,

Nhớ thương cảnh cũ bốn bề núi non.

Nhớ  thương làng xóm con con,

Nhớ thương cây quế chon von trên đồi;

Bạn xưa, nhớ yến tha mồi,

Cành xưa, em đỗ trong hồi còn thơ…

Đường xa ngoảnh lại ngẩn ngơ.

Trông theo mây trắng thẫn thờ mắt xanh…

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005