Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Hà Đình Cẩn

NHÀ THƠ HÀ ĐÌNH CẨN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Hà Đình Cẩn

Sinh năm: 1948

Nơi sinh:  Vĩnh Phúc

Quê  : Hà Nội

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê Những câu thơ nhặt được   >> Chi tiết

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Cấm Sơn

 

Nhớ nhà thơ Thôi Hữu

 

 

Cấm Sơn những dốc là dốc

Nắng bò nhấp nhô thung sâu

Men rượu ủ trong tro trấu

Mặt trời mọc trong đêm thâu.

 

Cấm Sơn ruộng chồng lên ruộng

Suối xa thác réo trắng loà

Trên nương môi em khèn lá

Nhà thơ vừa đi chiều qua.

                           1987

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001