Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Gia Ninh

NHÀ THƠ GIA NINH

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phạm Gia Ninh

Sinh năm: 1917- 2004

Nơi sinh: Quảng Trạch - Quảng Bình

Bút danh: Gia Ninh, Đài Nam, Trường Giang, Văn Giang

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Lớn lên (1962)   >> Chi tiết

ê     Thời gian gọi (1983)

ê     Tuyển tập Gia Ninh (1995)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Chiều xa     

 

Nhớ chiều rất xa        

Nhớ chiều rất xưa      

Những chiều rất Huế  

Chờ nhau trong mưa.

 

Người xưa bay xa    

Anh sà xuống Huế    

Mấy mươi năm lẻ     

Trong lòng còn mưa.  

Hà Nội, thu 1990      

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005