Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Dương Tử Giang

NHÀ THƠ DƯƠNG TỬ GIANG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Trần Quang Tường

Sinh năm: 1911

Mất năm: 1968

Bút danh: Dương Tử Giang

Nơi sinh: Bình Lục- Hà Nam

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Chiến sỹ Minh Lê (1949)

ê     Chiến thắng Sen Bàng (1952)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm: