Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Dương Huy

NHÀ THƠ DƯƠNG HUY

 

Tiểu sử:

Tên thật: Phạm Huy Hương

Sinh năm: 1939

Nơi sinh: Quỳnh Lưu - Nghệ An

Bút danh: Dương Huy, Huỳnh Cương

Thể loại: Thơ, truyện

Các tác phẩm:

ê     Chùm nhãn ngọt (1984)

ê     Nhảy phắt một cái (1986)

ê     Xòe cụp xòe (1989)

ê     Số không tinh nghịch (1992)

ê     Bà ngồi bà lắc (1993)

ê     Tiệm chỉnh hình công chức (1994)

ê     Từ hiệp sĩ đến con chuột nhắt (1998)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Số không tinh nghịch