Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Dư Thị Hoàn

NHÀ THƠ DƯ THỊ HOÀN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Vương Oanh Nhi

Sinh năm: 1947

Nơi sinh: Hải Phòng

Bút danh: Dư Thị Hoàn, Nữ Lang Trung

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê    Suối nhỏ (thơ 1988)

ê    Bài mẫu giáo sáng thế (1993)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 Bài mẫu giáo sáng thế

 

Giáo đường cách xa con đường bụi đỏ

Không thác chuông

Không tượng chúa

Không cây thập tự

Cô giáo sĩ truyền đạo đang nhảy múa

Đám tín đồ hài nhi theo nhịp bi bô

Lời đọc kinh lan như lá cỏ

Bay xa hơn tiếng chuông nhà thờ

Em có…

Em có đôi bàn tay…

Em có đôi bàn tay trắng xinh…

Cầu nguyện cho bàn tay đừng ám muội

Cầu nguyện cho bàn tay đừng lầm lỗi

Bắt đầu từ tuổi véo von

A- đam không đi học

E- va không đi học

Bày tay không vâng lời

Bàn tay lọ lem vặt trái cấm

 

Loài người sinh ra.

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005