Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Đông Hoài

NHÀ THƠ ĐÔNG HOÀI

Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Khắc Vy

Năm sinh: 1920

Nơi sinh: Hải Hưng

Bút danh: Nguyễn Thu Ý, Du Kính Thép, Hồng Lý, Danh Bình

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

Giác Linh hương

U Minh (1945)

Võ thanh lệ nhạc (1946)

Làng nghèo (1957)

Thuở ấy hào hoa (1992)

Thời gian vô cực (1996)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

GIAI CHƯƠNG

Tặng T.

 

HỒNG hoang tiền sử đã ra đi

Vạn hạnh giai chương thuở hẹn về

Buổi ấy hư sinh rời phận số

Mộng đời giai ngẫu tận cung mê

 

Trái tim nguyên bản và nguyên phong

 Em đã trao Anh duyên thắm nồng

Tình yêu viễn thức không trường độ

 Như trời cao bao la mênh mông

 

Chẳng nghĩ thời gian chạy tới đâu

Chẳng nghe lưu luyến các tinh cầu

Chẳng mơ mọi thứ vinh quang hão

Chỉ với Tình Em là thiên thu

 

Thuở ấy HÀO HOA đã hóa THƠ

 Yêu Em còn mãi buổi bây giờ

Đời như lên hết tầm cao rộng

Nơi tột cùng Say định ước mơ

Nhâm Ngọ, đầu thu

                 (1942)

 

                                    Trích tập Thuở ấy hào hoa; Nhà xuất bản Văn học 1992