Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Đổng Đức Bổn

NHÀ THƠ ĐỔNG ĐỨC BỔN

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đồng Đức Bốn

Sinh năm: 1948

Nơi sinh: Hải  Phòng

Bút danh: Đồng Đức Bốn

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê    Chăn trâu đốt lửa

ê    Trở về với mẹ ta thôi

ê    Cuối cùng vẫn còn dòng sông

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm

Chăn trâu đốt lửa

 

Chăn trâu đốt lửa trên đồng

Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều

Mải mê đuổi một con diều

Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005