Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Đoàn Thị Tảo

NHÀ THƠ ĐOÀN THỊ TẢO

 

Tiểu sử:

Tên thật:  Đoàn Thị Tảo

Sinh năm:1945

Nơi sinh:  Hải Phòng

Bút danh: Đoàn Thị Tảo

Thể loại:   Thơ

Các tác phẩm:

ê   Lá rụng

ê   Cho một ngày sinh

ê   Hương xưa

Giải thưởng văn chương

Giới thiệu một tác phẩm:

Cho một ngày sinh

 

                                    Tặng chi Đoàn Lê

 

Thế là chị ơi

Rụng bông gạo đỏ

Ô hay, trời không nín gió

Cho ngày chị sinh

 

Ngày chị sinh trời cho làm thơ

Cho nết buồn vui bốn mùa trăn trở

Cho làm một câu hát cổ

Để người lí lơi

 

Vấn vương với sợi tơ trời

Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan.

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001