Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Đoàn Thị Ký

NHÀ THƠ ĐOÀN THỊ KÝ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đoàn Thị Ký

Sinh năm: 1950

Nơi sinh: Bắc Ninh

Bút danh: Đoàn Thị Ký

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê      Cô gái và cầu vồng

ê      Nửa vòng bông gạo

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Gió vẫn đèo bòng

 

Hình như có gì rất hối hả

Hình như có gì rất ngóng trông,

Phút giao thừa tròn thiên niên kỷ

Hồn ta đôi lúc cải lên ngồng,

 

Dậy một màu hoa vàng chơi chới

Hạt của mùa sau, tình của nhau

Sông núi bấy lâu đầy đủ cả

Chưa duyên trở lại vẫn làu làu,

 

Như thể lối về nhà có mẹ

Mẹ thường vãi cải giữ ngày đi,

Thay vì bấm đốt xanh thẻo đất

Ta cứ lông bông mẹ được gì?

 

Gió vẫn đèo bòng, mây mắc nợ

Cũng đang nén lại đợi đâm chồi

Giao thừa thế kỷ hồi hộp lắm!

Dẫu chỉ trên trời sao đổi ngôi…

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005