Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Đỗ Quý Bông

NHÀ THƠ ĐỖ QUÝ BÔNG

 

 

Tiểu sử:

Tên Thật: Đỗ Quý Bông

Sinh năm: 1947

Nơi Sinh: Cẩm Khê, Phú Thọ

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

Gửi sông Thao (thơ, 2000)

Tự khúc tháng tư (thơ, 2001)

Ru ngoài vành nôi (thơ, 2005)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

                     Khúc đò đưa

 

Cùng người hát khúc đò đưa

Du xuân chèo mở chèo thưa gọi vần

Nhặt khoan khoan nhặt xa gần

Sóng lung loang tiếng bước chân bạn bè

Núi đồi sông biển suối khe

Đò đưa... đâu đấy hoa xoè cánh xuân

Giao thừa sắc áo thanh tân

Tạ ơn cây lúa bén chân quê nhà

Mâm ngũ quả cúng ông bà

Tạ ơn bến nước cây đa đưa đò

Nhịp này người tặng người cho

Nhịp này năm liệu bẩy lo tháng ngày

 

Vẹn tình chèo bóng vân tay

Mần xuân bật nở đêm dày chiêm bao...

                                    (Trích tập Ru ngoài vành nôi;Nhà Xuất bản Hội Nhà văn)