Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Đỗ Hoàng

NHÀ THƠ ĐỖ HOÀNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đỗ Hoàng

Sinh năm: 1948

Nơi sinh: Quảng Bình

Bút danh: Đỗ Hoàng

Thể loại: Thơ, tiểu thuyết

Các tác phẩm:

ê      Khi em xa Huế

ê      Hình hài thi sĩ (2000)

ê      Tuổi 18

ê      Khao khát

ê      Người đẹp khó tìm

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Bên thành Luy Lâu

 

Nghìn năm trận mạc về đâu

Chỉ còn lại một Luy Lâu phế thành

Chỉ còn ngọn cỏ mong manh

Hàng tre cổ tự, cỗi cành leo nheo

 

Chỏng chơ đá gạch, cánh bèo

Kiếm cung dấu ngựa tan veo bụi đường

Trong chiều phảng phất mơ sương

Người không tên đất chẳng hương khói gì

 

Bá vương mộng mị tàn đi

Thành xưa một chỗ để ghi nhớ rằng …

Luy Lâu, 2-2001 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục - 2005