Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Đinh Sơn

NHÀ THƠ ĐINH SƠN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đinh Sơn

Sinh năm: 1913

Mất năm: 1987

Nơi sinh: Phú Yên, Sơn La

Bút danh: Đinh Sơn

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê      Tình rừng

ê      Thơ Đinh Sơn (1973)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm: