Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Đinh Phạm Thái

NHÀ THƠ ĐINH PHẠM THÁI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đinh Phạm Thái

Sinh năm: 1939

Nơi sinh: Hà Tĩnh

Bút danh: Đinh Phạm Thái

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê     Sóng loang xa

ê     Ngầm nước

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Mai sau

 

Em ơi chiều muộn rồi

Hoàng hôn xin tím một trời biệt nhau

Chỉ là cát bụi mà đau

Nói chi muôn triệu tinh cầu chơi vơi

Ước mai sau nước mắt trời

Lại buông hai giọt ra đời hai ta

 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005