Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Đinh Nam Khương

NHÀ THƠ ĐINH NAM KHƯƠNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đinh Nam Khương

Nơi sinh: Hà Tây

Bút danh: Đinh Nam Khương

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Đợi chờ gió và trăng

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Từ những vết chân người

 

Tháng mười khi lúa gặt xong

Còn trơ thân rạ với đồng - đồng ơi

Lúa đi để lại tháng mười

Và cơn gió thổi rỗng trời ở trên…

 

Trời cao bỗng vút cao thêm

Bâng khuâng, vì hẫng chân đêm mất rồi

Gặt rồi, còn gốc rạ thôi

Và bao nhiêu vết chân người mới nguyên.

 

Giữa đồng tôi đứng lặng yên

Chân tôi, chân rạ sát liền bên nhau

Từ trong những vũng chân trâu

Chợt nghe con nhái đạp màu đất non

 

Biết rằng sự sống mãi còn

Bánh chưng vuông, bánh dày tròn là đây…

Cho dù bão tốc chân mây

Cũng không tốc nổi đường cày của tôi

 

Dù cho nắng lửa đất trời

Cũng không cháy được tháng mười tháng năm

Tay tôi còn bón còn chăm

Thì đồng còn có tháng năm tháng mười.

 

Ngày mai từ vết chân người

Màu xanh lên, với chân trời mở ra.

1981- 1982

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2001