Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Đinh Hùng

NHÀ THƠ ĐINH HÙNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đinh Hùng

Sinh năm: 1920

Mất năm: 1967

Nơi sinh: Hà Đông - Hà Tây

Bút danh: Hoài Điệp, Thứ Lang, Thần Đăng

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê   Mê hồn ca

ê   Đường vào tình sử

ê   Ngày đó có em

ê   Đốt lò hương cũ

ê   Đường khuya trở bước

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Bóng cờ nương tử

 

Còn ngát dư hương mùa Đại hội

Ta về nhắn gió bốn phương xa

Có nàng du kích miền duyên hải

Đẹp giữa thao trường như cỏ hoa

 

Nàng tự đồi sương dặm cát về

Biển cồn sang hẹn với sơn khê

Mắt xanh rợn mấy bờ hoang đảo

Như hẹn ngàn phương cuộn sóng thề

 

Nàng đã về theo tiếng núi sông

Ánh sao vàng mái tóc phiêu bồng

Chín lần gươm báu trao tay đẹp

Trung dũng lòng hoa thắm sử hồng.

 

Nàng đã về theo gót lữ đoàn

Ngập ngừng thơm nhịp bước chân đan

Nàng ca ảo diễm hồn cây cỏ

Nghe vọng huyền âm nhạc khải hoàn

 

Chợt hiện về bóng cờ nương tử cũ

Ta về mơ chuyện gái Châu Phong

Từ đâu thoảng gió thuỳ dương hát

Nàng đã trao hồn cho núi sông.

1947

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005