Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Đinh Đăng Lượng

NHÀ THƠ ĐINH ĐĂNG LƯỢNG

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đinh Đăng Lượng

Năm sinh: 1947

Nơi sinh: Hoà Bình

Bút danh: Tạ Hữu, Lê Hữu, Xuân Hữu, Đông Xuân, Cử Tạ

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

Người ở đầu nguồn (2000)

Bóng cây Chu Đồng (2005)

Hồn chiêng (2006)

Giải thưởng văn chương:

Giải A thi sáng tác năm 1977 do Sở Văn hoá Thông tin Hoà Bình tổ chức.

Giải ba sáng tác 10 năm (1991-2001) tỉnh Hoà Bình do UBND tỉnh Hoà Bình trao tặng.

Giải C năm 2005 do Hội VHNT các dân tộc thiểu số VN trao tặng

Giải khuyến khích do báo Tiền phong và Tổng công ty Sông Đà trao tăng năm 2005.

Giới thiệu một tác phẩm:

 

                 THỦY ĐIỆN

 

Nơi ven suối bờ sông

Nơi núi cao vực thấp

Nơi nhiều đất nhiều nước

Con người thường  lãng quên !

 

Nhiều suối chưa có tên

Nhiều núi chưa rõ tuổi

Thế rồi người cũng tới

San đồi núi lấp sông

 

Có chiều cao nước dâng

Rót mới tràn ly rượu

Khi biết được người nâng

Sức nước thành kỳ diệu!

 

Dòng sông thành  mũi tên

Nước xuyên qua ruột núi

Cúi bông xe thành sợi

Dăng dăng khắp trăm miền

 

Ông Đùng xưa mang vác

Có ruộng thấp, nương cao

Con cháu giờ đào đắp

Thêm bầu trời trăng sao.

                      Hòa Bình - Bình Phước Tháng 12 năm 2001

                     

(Trích tập: Bóng cây chu đồng; Nhà Xuất bản Văn hoá Dân tộc 2005)