Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Đào Ngọc

NHÀ THƠ ĐÀO NGỌC

 

 

Tiểu sử:

Tên thật:   Đào Ngọc

Sinh năm: 1943

Nơi sinh:   Hà Nam

Quê quán: Hà Nội

Thể loại:    Thơ

Các tác phẩm:

ê    Cố Hương

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Cố Hương

 

Thời gian pha nhạt rượu thề

Chát lòng nhớ trái sung quê,

Mái tóc nhuốm màu sương gió

Người đi sao mãi không về?

 

Nửa đời tìm về xóm cũ

Lối xưa, vàng úa nắng chiều

Cây khế đứng buồn trước ngõ

Ba gian nhà cũ, liêu xiêu.

                                        Quê, 1997

Nơi xuất bản: NXB Lao động - 2001