Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Đào Hiếu

NHÀ THƠ ĐÀO HIẾU

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đào Chí Hiếu

Sinh năm: 1946

Nơi sinh: Tây sơn, Bình Định

Bút danh: Đào Hiếu, Biến Hồ, Đào Duy

Thể loại: Tiểu thuyết

Các tác phẩm:

ê     Các tác phẩm:

ê     Giữa cơn lốc (1978)

ê     Bầy chim sẽ(1982)

ê     Một chuyến đi xa (1984)

ê     Vượt biển(1988)

ê     Vua mèo (1988)

ê     Người tình cũ (1988)

ê     Kẻ tự đạo cuối cùng (1989)

ê     Trong vòng tay người khác (1990)

ê     Nổi loạn (1993)

ê     Giải thưởng văn chương:

ê     Giới thiệu một tác phẩm:

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm: