Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Đặng Xuân Thiều

NHÀ THƠ ĐẶNG XUÂN THIỀU

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đặng Xuân Thiều

Sinh năm: 1909

Mất năm: 1965

Nơi sinh: Xuân T rường - Nam Định

Bút danh: Đặng Xuân Thiều

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Xóm Lạc Viên

ê     Khúc hát Bạch Đằng

ê     Tổ quốc

ê     Thử thách

ê     Bất khuất

ê     Ánh sáng ban trưa

ê     Trước dinh tổng đốc Nam Định

ê     Thăm xóm chài

ê     Nghe đàn ngẫm nghĩ

ê     Cố hương

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm: