Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Đặng Thúc Liêng

NHÀ THƠ ĐẶNG THÚC LIÊNG

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đặng Thúc Liêng

Sinh năm: 1867

Mất năm: 1945

Nơi sinh: Gia Định - Sài Gòn

Bút danh: Đặng Thúc Liêng, Trúc An, Lục Hà Tử, Mộng Liên

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Cái Vừng dạ phát

ê     Tâm quyên giai

ê     Quốc văn hồn

ê     Nhân hoà thiền hội

ê     Trương Vĩnh Ký hành trang

ê     Hán văn thi tập

ê     Việt âm thi tập

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Hán văn thi tập