Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Đặng Hấn

NHÀ THƠ ĐẶNG HẤN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Đặng Hấn

Sinh năm: 1942

Nơi sinh: Kiến Xương - Thái Bình

Bút danh: Đặng Hấn

Thể loại: Thơ, truyện ngắn

Các tác phẩm:

ê     Cầu chữ Y (1986)

ê     Những chuyện thần tiên (1987)

ê     Hoa thơm trái chín (1988)

ê     Những vị thần toán (1989)

ê     Sài Gòn và bé (1998)

ê     Không gian thương (1991)

ê     Hạnh phúc đơn sơ (1993

ê     Hoa ngẫu nhiên (thơ - 1988)

ê     Kỷ niệm một mùa hè (1996)

ê     Hoa kỷ niệm (1997)

ê     Búp trên cành (2001)

ê     Thơ nhớ từ thơ

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Nhớ thầy Cao Bá Quát

 

Thầy thương sĩ tử không may

Văn này, chữ ấy mấy ai dám bì

Ghét thay thói cũ trường qui

Bao văn tài phải hỏng thi, nghèo hèn

 

Lệ rơi thấm với muội đèn

Trái tim nhỏ những giọt khuyên tròn vòng

Hỡi ơi một phút mủi lòng

Nổi chìm số kiếp, long đong cuộc đời

 

Đầu chỉ cúi trước hoa mai

Đã tâm đáng nể, lại Tài nên kiêng.

Giá chi trời phật còn thiêng

Đạp vua chúa dưới xích xiềng buộc chân!

 

Tiếng thầy - Quát - những câu thần

Vẫn sang sảng, vẫn thấy gần đâu đây!...

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2001