Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Chu Thăng

NHÀ THƠ CHU THĂNG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Chu Thăng

Sinh năm: 1939

Nơi sinh: Nghệ An

Bút danh: Chu Thăng

Thể loại: thơ

Các tác phẩm:

ê     Ga trung du

ê     Chợt thức

ê     Cỏ trần gian

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Trong đêm

 

Tuổi già xồng xộc đến

Giấc ngủ bò như sên

Vắt tay nhàu cả trán

Tóc bạc trắng cả đêm

 

Mặt trời lại nhô lên

Thời gian không biết ngủ

Ngẫm mình như không tên

Hết thảy còn dang dở

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005