Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Cầm Bá Lai

NHÀ THƠ CẦM BÁ LAI

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Cầm Bá Lai

Sinh năm: 1950

Mất năm: 1988

Nơi sinh:Thanh Hóa

Bút danh: Cầm Bá Lai

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê   Hoa và nắng

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Chim bìm bịp

 

Có một loài chim không hót bao giờ

Chẳng tinh khiết như cánh cò trắng biếc

chẳng rầu rĩ thi nhau suốt mùa như cuốc

Bãi vẵng, bờ hoang lủi thủi một mình

Ném ra chiều nắng tắt mong manh

từng tiếng một như nhắc ta sự thật:

Bịp. Bìm bịp.

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục, 2005