Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Bùi Kim Anh

NHÀ THƠ BÙI KIM ANH

 

Tiểu sử:

Tên thật: Bùi Kim Anh

Sinh năm: 1948

Bút danh: Bùi Kim Anh

Nơi sinh: Thái bình

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê     Viết cho mình   >> Chi tiết

ê     Cỏ dại khờ

ê     Lối mưa

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Trên đường Giảng Võ

 

Là chợ mà chỉ có người

Phơi phong từng đám giữa trời lơ vơ

Con đường hai vệt nắng mưa

Cái cơn trái gió có chừa mặt ai

 

Đời như sợi chỉ dễ phai

Nay còn chưa chắc thì mai mong gì

 

Vạ vật tê cả bước đi

Cát lầm lụi cát còn gì để đau

 

Chợ người chẳng bán người đâu

Dãi dầu bán cái dãi dầu mà thôi

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo duc - 2005