Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Bùi Huy Phồn

NHÀ THƠ BÙI HUY PHỒN

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Bùi Huy Phồn

Sinh năm: 1911

Mất năm: 1990

Nơi sinh: Lục ngạn- Bắc giang

Bút danh: Đồ Phồn, Bùi Như Lạc, Cười Suông, Việt Lệ, ấm Hai, Lý Ba Lẽ, BHP

Thể loại: thơ, tiểu thuyết, kịch, truyện ngắn và ký

Các tác phẩm:

ê     Lá huyết thư (1932)

ê     Bia miệng (1952)

ê     Mưu sâu Mỹ Diệm (1955)

ê     Tàn xuân đế quốc (1959)

ê     Một chuỗi cười (1941)

ê     Thơ ngang (1957)

ê     Sự tích Trần Hưng Đạo diễn ca (1941)

ê     Mối thù truyền kiếp (1942)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Không đề

 

Bao nhiêu năm nợ bao nhiêu phiền

Mẹ trả con rồi, đến cõi tiên.

Ăn nói đãi đời con mới thuộc,

Gối lưng mưu sống mẹ quên rèn.

Sinh con những tưởng con đền đáp,

Có cháu nào hay cháu báo thêm

Chúng nó quan hàn quan nghị cả

Một con cậu khoá, cậu hai quèn

Nhà mong gì được nghề nôm tạm

Nước dụng bao giờ đứa xỏ xiên

Thôi thế cũng là an mả mẹ

Để cho thiên hạ khỏi đào lên

 Nơi xuất bản: NXB Hội nhà văn, 1998