Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Bùi Hạnh Cẩn

NHÀ THƠ BÙI HẠNH CẨN

 

Tiểu sử:

Tên thật: Bùi Hạnh Cẩn

Sinh năm: 1921

Bút danh: Hạnh, Thôn Vân, Lê Xung Kích…

Nơi sinh: Vụ Bản- Nam Định

Thể loại: thơ, dịch thơ

Các tác phẩm:

ê      Hẹn

ê      Tổng tập thơ chữ Hán của Nguyễn Du (1996)

ê      Tổng tập thơ phú Nôm của Nguyễn Huy Lượng (1996)

ê      Ký sự lên kinh (1972)

ê     Năm đời Tổng Mỹ (1973)

ê      Lê Quý Đôn (1984)

ê      Bà Điểm họ Đoàn (1987)

ê      Nguyễn Bính và tôi (1996)

ê      Các ông Nghè ông Cống triều Nguyễn (1995)

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Mở lối