Sách » Văn Học Trong Nước » Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Bùi Giáng

NHÀ THƠ BÙI GIÁNG

 

Tiểu sử:

Tên thật: Bùi Giáng

Sinh năm: 1926

Mất năm: 1998

Bút danh: Trung niên thi sĩ, Thi sĩ buổi hoàng hôn, Người chăn trâu, Bùi Giàng Búi

Nơi sinh: Duy Xuyên - Quảng Nam

Thể loại: Thơ, dịch giả

Các tác phẩm:

ê     Mưa nguồn (1963)   >> Chi tiết

ê     Ngàn thu rơi hột

ê     Lá hoa cồn (1963)

ê     Màu hoa trên ngàn (1963)

ê     Quan ÂmThị Kính

ê     Truyện Phan Trần

ê     Cung oán ngâm khúc

ê     Hoa ngõ hạnh

ê     Con người phản kháng

ê     Đi vào cõi thơ

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

 

Hư vô và vĩnh viễn

 

Cũng vô lý như lần kia dưới lá
Con chim bay bỏ lại nhánh khô cành
Ðời đã mất tự bao giờ giữa dạ
Khi lỡ nhìn viễn tượng lúc đầu xanh

Buổi trưa đi vào giữa lòng lá nhỏ
Tiếng kêu kia còn một chút mong manh
Dòng nức nở như tia hồng đốm đỏ
Lạc trời cao kết tụ bóng không thành

Lá cũng mất như một lần đã lỡ
Trời đã xanh như tuổi ngọc đã xanh
Trời còn đó giữa tháng ngày lỡ dỡ
Hồn nguyên tiêu ai kiếm lại cho mình

Ðường vất vả vó ngựa chồn lảo đảo
Cồn sương đi vào sương lạnh miên man
Bờ bến cũ ngậm ngùi sông nước dạo
Ðêm tàn canh khắc ngợi nguyệt gương ngàn

Một lần đứng lên mấy lần ngồi xuống
Ngón trên tay và tóc xoã trên đầu
Tình đếm lại muôn vàn thôi đã uổng
Ðể bây giờ em có biết nơi đâu

Bờ trùng ngộ một phen này phen nữa
Tờ cảo thơm như lệ ứa pha hồng
Hồn hoa cỏ Phượng Thành Hy Lạp úa
Nghe một lần vĩnh viễn gặp hư không

 

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn, 1999